Europese Pijler van Sociale Rechten moet nieuw fenomeen bij jongeren in armoede aanpakken

Naar aanleiding van de Europese Sociale Top op 17 november in Göteborg, roepen Caritas België en Caritas Europa de Europese overheid op om meer aandacht te besteden aan jongeren in armoede. Een recente Caritas-studie in 17 Europese landen waarschuwt intussen voor het toenemend aantal jongeren in armoede en benoemt meteen ook een nieuw fenomeen: de ‘SINKIES’.

Volgens het Europese statistische bureau Eurostat leven vandaag 3 op 10 Europese jongeren in armoede of hebben ze een verhoogd risico. De bevindingen uit het Caritas Cares Rapport 2017, uitgevoerd in 17 Europese landen, onderstrepen dit. “Jonge, alleenstaande ouders worden door bijna alle bevraagde Caritas-organisaties benoemd als een prioritaire groep voor armoedebestrijding”, legt Thijs Smeyers, coördinator Politiek en Beleid bij Caritas, uit.

“Alleenstaande moeders lopen het grootste risico op armoede, dat herkennen we ook in België. Daarnaast zijn ook jonge migranten en vluchtelingen en jongeren met een fysieke of mentale beperking volgens het rapport in zowat alle Europese landen kwetsbaarder voor armoede en sociale uitsluiting. Zowat elke Europese jongere komt ten slotte in aanraking met discriminatie. Op de huizen- en arbeidsmarkt leidt discriminatie vaak tot grote problemen.”

Het Cares-rapport legt ook een nieuw fenomeen bloot, de SINKIES: ‘Single Income, No Kids’. “SINKIES zijn jonge koppels zonder kinderen, waar de beide partners een job hebben maar samen nauwelijks één volwaardig loon verdienen”, zegt Thijs Smeyers. “In tegenstelling tot DINKIES, een begrip uit de jaren ’80 dat  verwees naar koppels die een dubbel inkomen kregen en er voor kozen om kinderloos te blijven, zijn SINKIES koppels met een kinderwens die omwille van financiële redenen het krijgen van kinderen uit stellen. De impact van een laag inkomen op de samenstelling van jonge gezinnen wordt in deze studie voor het eerst zo breed aangetoond.” Ook in België stellen koppels hun kinderwens uit omwille van financiële redenen, maar hun aantal lijkt voorlopig beperkt.

“Deze generatie jongeren dreigt voor het eerst in de moderne geschiedenis slechter af te zijn dan de vorige generatie”, stelt Jorge Nuño Mayer, Secretaris Generaal van Caritas Europa. “De Europese Pijler van Sociale Rechten biedt een belangrijke kans om dit aan te pakken. Via de Pijler kunnen we de sociale dimensie van Europa versterken, in het bijzonder voor de miljoenen jonge mensen die het risico lopen om in armoede terecht te komen of zich er al bevinden.”

‘Om dat de kunnen doen moeten we de implementatie van de Pijler door de lidstaten ook mogelijk maken. Duurzame sociale investeringen binnen de flexibility clause van het Stability and Growth Pact brengen, zeg maar buiten de begroting houden, kan een belangrijke katalysator zijn. Daarnaast ontbreekt het de Europese Pijler van Sociale Rechten aan verplichtend karakter, wat haar rol meteen verzwakt bij lidstaten die sceptisch staan tegenover inmenging van Europa in hun sociaal beleid.”