Constituanten:

    
          

Nr. 137 (2007): Pastorale supervisie

 

 Klik hier om dit nummer te bestellen   ♦   Klik hier om u te abonneren op het tijdschrift


Inhoud

 
Pastorale supervisie in de praktijk
Lucia Goubert en Koen De Fruyt
Om het thema van deze Pastorale Nieuwsbrief in te leiden geven we het woord aan mensen die er iets over te zeggen hebben. Lucia Goubert is – sinds kort – pastor in een woon- en zorgcentrum, en volgde een jaar lang supervisie. Wat waren haar verwachtingen en twijfels, en hoe kijkt ze er nu op terug?
Koen De Fruyt is al bijna 15 jaar werkzaam als pastor in de geestelijke gezondheidszorg. In die tijd volgde hij tal van opleidingen en diverse vormen van werkbegeleiding. Sinds kort is De Fruyt zelf supervisor. We vroegen hem om het eigene van pastorale supervisie vanuit zijn ervaring als supervisor toe te lichten.
 
De spirituele dimensie als specificiteit van pastoraat en pastorale supervisie
Marina Riemslagh en Marcel Bodson
In deze bijdrage verkennen Marina Riemslagh en Marcel Bodson de spirituele ruimte van de pastorale supervisie. Vertrekkend vanuit de spirituele dimensie van het bestaan komen de auteurs op het spoor van de specificiteit van de pastorale supervisie. Het casusverslag uit de vorige Pastorale Nieuwsbrief vormt een toetsing en illustratie van deze bevindingen.
 
Op zoek naar de eigenheid van pastorale supervisie
Anne Vandenhoeck, Marina Riemslagh, Jef Stevens en Arthur Polspoel
Dat de eigenheid van pastorale supervisie niet gevonden kan worden door het napluizen van geleerde boeken zal ondertussen duidelijk geworden zijn. Het loont veel meer de moeite om een aantal experten-ter-zake aan het woord te laten. Daarom nodigde de redactie een viertal supervisoren uit voor een gesprek.
In de neerslag van dit gesprek merkt de aandachtige lezer de nuances en de meningsverschillen, maar vooral de drijfveren van de vier deelnemende supervisoren. Hier wordt duidelijk dat pastorale supervisie winst beoogt, niet enkel voor de pastor, maar ook voor de patiënt of bewoner, voor zijn familie, voor de voorziening,…
 
BOEKBESPREKING: Praktijkbegeleiding van pastores. Met het oog op kwaliteit van werk en leven
Geert Morlion
Supervisie moet gesitueerd worden in het geheel van vormen van praktijkbegeleiding die de pastor ter beschikking staan. In een recente publicatie hebben Anne Vandenhoeck, Jef Stevens en Erik Herrebosch deze taak op zich genomen. Geert Morlion gidst de lezer doorheen het boek. Met een ervaren gids op weg gaan loont altijd de moeite. Morlion maakt de lezer niet enkel attent op de originele inzichten en degelijke aanpak van het boek, maar toont zich ook kritisch waar dat nodig is.
 
Een kort pleidooi voor een verbreding van enkele uitgangspunten van pastorale supervisie
Dominiek Lootens
In een terugblik op dit themadeel van de Pastorale Nieuwsbrief toont Dominiek Lootens aan dat een eenzijdige benadering van pastorale supervisie mogelijkerwijs geen recht doet aan de complexe werkelijkheid waarin pastores actief zijn. Integratie is een valabele doelstelling, maar mag niet verabsoluteerd worden. In supervisie (evenzo voor andere vormen van praktijkbegeleiding) is differentiatie volgens de auteur even belangrijk.